คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมกิจกรรมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีครบรอบ 79 ปี

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้ร่วมกิจกรรมในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 79 ปี ณโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และสนับสนุนทุนการศึกษาด้านการพยาบาล โดยผศ.ดร.จินตนา ลี้ละไกรวรรณ อาจารย์ธัญญา พลับพลาทอง และอาจารย์วิจิตร แผ่นทอง ในวันที่24 มิถุนายน2566