รูปตึก (รูปที่ 1)
รูปที่ 2
ห้องสมุด (รูปที่ 3)
รถบัส (รูปที่ 4)
ลอยกระทงสาย ประเพณีจังหวัดตาก(รูปที่ 5)
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

ข่าวล่าสุด

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับการเห็นชอบ จากสภาการพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในฐานะสถาบันพี่เลี้ยง ร่วมแสดงความยินดีกับ...

ทำบุญวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ในวันที่ 5 – 7 เมษายน 2566 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้จัดพิธีทำบุญวิทยาลัย...

MOU  โรงพยาบาลแม่สอด  จังหวัดตาก

วันจันทร์ที่  3 เมษายน 2566  ดร.วีรพงษ์  สุทาวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ...

สืบสานประเพณีสงกรานต์

ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์...