กีฬาสัมพันธ์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ. 2566 ประกอบด้วยกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง กีฬาพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และส่งเสริมการออกกำลังกายของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน