ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ 1/67 – 7มิถุนายน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ 1/67
จากการสอบคัดเลือกในวันที่ 7มิถุนายน 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ 1/67 – 7มิถุนายน Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ ปี67 รอบรับตรง 9 มิย.67

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ ปี67 รอบรับตรง 9 มิย.67 Read More »

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 1/2567 รอบรับตรง

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 1/2567 รอบรับตรง

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 1/2567 รอบรับตรง Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรง 67

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรง ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรง 67 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรง ปีการศึกษา 1/2567 (เดือน พฤศภาคม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรง ปีการศึกษา 1/2567 (เดือน พฤศภาคม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ รอบรับตรง ปีการศึกษา 1/2567 (เดือน พฤศภาคม) Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2567 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ปีการศึกษา 2567 (รอบรับตรง 7 เดือนพฤษภาคม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ปีการศึกษา 2567 (รอบรับตรง 7 เดือนพฤษภาคม) Read More »